Killian Mullarney

Killian Mullarney regnes som en av verdens mest anerkjente nålevende wildlife-kunstnere. I tillegg er han en kjent ornitolog med stor felterfaring. Han har helt fra starten av deltatt aktivt i arbeidet med Fågelguiden (Gyldendals store fugleguide). I årene 1980 - 2008 var han medlem av den irske sjeldenhetskomiteen. Killian Mullarney er en vel ansett rådgiver i spørsmål som gjelder artsbestemmelse og identifisering, og blir kontaktet av så vel sjeldenhetskomiteer verden over, som ledende ornitologiske tidsskrifter (blant annet Birding World, Dutch Birding og Birdwatch). At han i tillegg er en verdensautoritet på blant annet sjøfugler og måker er ikke minst hans innsats til Fåglarna (Fuglene) et godt eksempel på. Han er bosatt i Wexford i Irland, men hans interesse for fugler har gjort at han foretar feltstudier i Kina og Nord-Amerika i tillegg til hele Europa og Midtøsten.

Fallback image

Utgivelser