Preben Munthe

1922 - 2013

Professor Preben Munthe studerte sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO) og i Stockholm før han ble stipendiat i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) i 1947. Han ble senere dosent ved NHH før han avla sin doktorgrad samme sted i 1961. Samme år fikk han stilling som professor i distribusjonsøkonomi ved UiO, som han beholdt frem til han gikk av med pensjon.

Som fagperson viet Munthe mye av sin yrkeskarriere til forskning og undervisning i den nye grenen distribusjonsøkonomi. Han hadde en svært stor produksjon som lærebokforfatter og var også hovedredaktør for Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Munthe var i tillegg riksmeklingsmann i perioden 1965-1974.

Utgivelser