Lars Arild Myhr

Lars Arild Myhr (1970) er ansatt som høgskolelektor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Hedmark.

Han er utdannet spesialpedagog/cand.paed.spec. og har lang erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste som både rådgiver og leder. Han er tilknyttet en rekke forskningsprosjekter knyttet til utvikling av gode læringsmiljøer og lederutvikling.

Fallback image

Utgivelser