Åshild Næss

Åshild Næss har doktorgrad i lingvistikk og har arbeidet ved flere europeiske universiteter, inkludert Universitetet i Oslo.

Hun har språktypologi og språkbeskrivelse som spesialfelter, og har blant annet gjort feltarbeid på to øyer i det sørvestlige Stillehavet for å beskrive språkene der. På Gyldendal har hun tidligere utgitt boka Et hav av språk (2007) sammen med faren sin, forfatteren Atle Næss.

Utgivelser