Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad leder Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) ved Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, og er Forsvarets overlege i CBRNE-medisin.

Han har doktorgrad fra Universitetet i

Oslo og er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Nakstad er også

utdannet jurist med lederutdanning fra utlandet og fra Nasjonalt topplederprogram.

Han har de siste årene representert norske myndigheter i NATO Joint Health Agriculture and Food Group (JHAFG) og vært sentral i utarbeidelsen av faglige retningslinjer på helseberedskapsområdet her hjemme. Nakstad representerer også helsetjenesten i Oslo politidistrikts lokale redningsledelse (LRS ledelse) og er styremedlem i Norsk forening for trauma- tologi, akutt- og katastrofemedisin (NOTAK).

Utgivelser