Runar Narvland

Runar Narvland er født i 1947 og ble cand.jur. i 1972.

Han var ansatt i trygdeetaten i 30 år og har bred erfaring fra arbeid på alle tre nivåer i etaten, blant annet fra sitt virke som kontorsjef i Rikstrygdeverket, og som trygdefaglig leder i Fylkestrygdekontoret i Buskerud. Han virket som juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fra 2002 til 2019.

Han har skrevet Trygderett i et nøtteskall, en rekke fagartikler i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett og vært redaktør på siste utgave av Folketrygdloven med kommentarer, hvor han også har skrevet notene til åtte av kapitlene i folketrygdloven. Han har også nylig utgitt boka Yrkesskade.

Utgivelser