Vegard Nedrelid

1986 -

Vegard Nedrelid er lektor i norsk, religion, samfunnsfag og historie med undervisningserfaring både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Han er lektor ved KG, Kristelig Gymnasium. Vegard er forfatter på det digitale læreverket Horisonter, Fagrom.

Utgivelser