Nils Erik Ness

Nils Erik Ness er nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund og førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Han står bak publikasjoner om samspillet mellom person og omgivelser for å fremme hverdagsaktivitet og deltakelse, blant annet fagbok om hjelpemidler og tilrettelegging. Han er prosjektleder for Hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Fallback image

Utgivelser