Nicklas Almås Fossum

Nicklas Almås Fossum er lærer på Flatåsen skole i Trondheim. Han har undervist på småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Nicklas har deltatt i flere forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU. Han brenner for naturfag og er opptatt av at barn skal få erfaring med kritisk tenkning for å kunne ta gode valg for bærekraftig utvikling.

Utgivelser