Gunnar Nicolaysen

Gunnar Nicolaysen (f. 1940) er utdannet lege (1964) og dr.med. i 1971. Han var i mange år professor i fysiologi ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og er nå professor emeritus.

Han har undervist i fysiologi fra 1967 til 2013, mest ved medisinstudiet, men også andre studentgrupper, herunder sykepleiere under spesialistutdanning. Han har i flere år arbeidet ved University of California, San Francisco. I de siste tolv årene av sin yrkeskarriere var han instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsområde har særlig vært sirkulasjons- og respirasjonsfysiologi.

Utgivelser