Unni Nielsen

1942 - 2005

Unni Nielsen ble født 1. september 1942. Hun hadde en mangesidig bakgrunn: ni års som telegrafist i handelsflåten, ti år som frilansjournalist og fotograf, hun var også språklærer for voksenopplæring og jobbet for et elektrikerfirma. Ellers var hun engasjert i lokalpolitikken og representert Arbeiderpartiet i kommunestyre, formannskap og kulturstyre i en periode på 14 år. Flere av Unni Nielsens bøker er oversatt til tysk, fransk og dansk.

Unni Nielsen debuterte som forfatter i 1982. Siden har det kommet mange romaner, de fleste av dem for barn og ungdom, blant annet en serie engasjerte spenningsromaner (Et mord for Quiterio, Dragsug, Når kulda kommer, Farlig spill). Unni Nielsen mente at det er mulig å snakke voksent til ungdom og syntes at båser mellom voksen- og ungdomslitteratur var kunstig og unaturlig. Selv om romaner som Ramons hus og Toccata og fuge i D-moll - Ritas krig er utgitt for ungdom, blir de lest og satt pris på av lesere i alle aldre. Unni Nielsen skrev alltid engasjert om ting hun selv brant for, uavhengig av trendene i tiden. Hun engasjerte seg sterkt i asylsøkernes sak (noe hun også viste i Et mord for Quiterio og Dragsug), og skrev med innsikt og alvor om å leve i en fremmed kultur, og om ikke å miste seg selv på veien. Identitet og kultursjokk er blant temaene i Ramons hus (1994), og de samme temaer belyses fra en helt annen vinkel i Toccata og fuge i D-moll - Ritas krig.
Unni Nielsen var (sammen med Øistein Hølleland) NBU’s representanter i Children’s Active Litterature Project, et litterært pilotprosjekt som oppsto i Zimbabwe. Der ønsket man norsk støtte til produksjon av barne- og ungdomsbøker med utgangspunkt i de unges erfaringer, og skrevet på deres eget språk. NBU ble kontaktet som igjen kontaktet NORAD, som nå støtter prosjektet. Et annet formål med prosjektet er kulturutveksling, brobygging mellom kulturer. Unni Nielsens Neste år i september (og Øistein Høllelands KZK. Korpset, kjærligheten og Zimbabwe) er en del av denne kulturutvekslingen, bøker som man håper kan bli oversatt til engelsk, eventuelt lokale språk i Zimbabwe.
Utgivelser for voksne
[Prosadebut med korttekster]. 1982 (Aschehoug)
Janeks historie. Roman 1982 (Dreyer)
Isløsning. Roman 1983 (Gyldendal)
Arvestykker. Roman 1984 (Dreyer)
Regntid. Roman 1985 (Dreyer)
Lysbilder, Roman 1987 (Cappelen)
Utgivelser for barn og ungdom
Kjære Liv. 1987 (Tiden)
Et mord for Quiterio. 1989 (Tiden)
Når kulda kommer. 1990 (Tiden)
Dragsug. 1991 (Tiden)
Farlig spill. 1993 (Tiden)
Ramons hus. 1994 (Tiden)
Toccata og fuge i D-moll - Ritas krig. 1995 (Tiden, ny utg. Gyldendal 1999)
Neste år i september. 1996 (Tiden)
Benjamins reise. 1997 (Gyldendal Tiden)
Sommerfugler i desember. 1999 (Gyldendal)
Tre dager i juni. 2000 (Gyldendal)
Morf. 2002 (Gyldendal)
Hjelpe og trøste. 2004 (Gyldendal)

Utgivelser