Nils Breilid

Nils Breilid er utdannet allmennlærer (1983). Han har gjennomført profesjonsstudiet i spesialpedagogikk (1999), disputerte for graden Ph.D. i 2007.

Breilid arbeider i dag som post.doc. ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Breilid har bakgrunn fra opplæringsvirksomhet i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Utgivelser