Ingunn Margrete Nilsen

Ingunn Nilsen er koordinator for Studieverkstedet ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er tilknyttet enheten Læringssenter og Bibliotek.

Fram til våren 2012 arbeidet hun i Oslo kommune, bydel Nordstrand som lærer og undervisningsleder for norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen av voksne innvandrere.  Nilsens fagområder er primært norsk som andrespråk, norsk og flerkulturell pedagogikk.

Fallback image

Utgivelser