Anna-Lena Nilsson

Anna-Lena är professor i tegnspråk og tolking på NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, i Trondheim.

Hon är utbildad teckenspråkstolk, med mer än 35 års erfarenhet av så kallad «vardagstolkning», utbildningstolkning och tolkning av nationella och internationella konferenser. Hon har dessutom undervisat teckenspråkstolkar sedan 1994. Anna-Lena disputerade 2010 vid Stockholms universitet på en avhandling om (svenskt) teckenspråk. Hennes forskningsintressen omfattar bland annat användningen av rummet i tecknade språk, och då särskilt i teckenspråk som produceras av tolkar, samt andraspråksinlärning av tecknade språk. Det som främst driver forskingsintresset är en önskan att förbättra grundutbildningen av teckenspråkstolkar, samt att kunna erbjuda kontinuerlig fortbildning (Continuing Professional Development) för teckenspråkstolkar. Anna-Lena har föreläst på både nationella och internationella konferenser, om såväl teckenspråksforskning som teckenspråkstolkning, och ingår sedan 2009 i redaktionskommittén för International Journal of Interpreter Education. Hon är också medlem i EFSLIs Committee of Experts och i bedömarkommittén för WFD-WASLI International Sign Interpreter accreditation.

Fallback image

Utgivelser