Nina Fimland

Nina Fimland underviser i matematikk, kjemi og naturfag ved Hartvig Nissens videregående skole i Oslo. Hun er lektor, med hovedfag i kjemi fra Universitet i Oslo, og har undervisningserfaring siden 1994. Nina er medforfatter på læreverket Aqua.

 

Utgivelser