Nina Sletteland

Nina Sletteland har mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi.

Hun er sykepleier, parterapeut og pedagog med videreutdanning i blant annet organisasjon og ledelse og kunnskapsbasert praksis og undervisning. Hun har mange års arbeidserfaring fra spesialisthelsetjenesten i klinisk arbeid og forskning. I tillegg har hun arbeidet i en årrekke med helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Sletteland er en erfaren foreleser og veileder innenfor temaene folkehelsearbeid, helsekommunikasjon og digitale medier, samt kommunikasjon i relasjoner.

Hun arbeider i dag som foreleser, veileder og samtale- og onlineterapeut for helsepersonell, familiebedrifter og privatpersoner i sitt firma Samlivshelse

Fallback image

Utgivelser