Morten Nissen

Morten Nissen er psykolog og professor II, tilknyttet masterprogrammet i psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis ved Høgskolen i Østfold. Nissens daglige virke er som lektor på Institutt for Psykologi ved København Universitet og som leder av forskningssenteret SUBSTANce, samme sted.

Fallback image

Utgivelser