Nora Sveaass

Nora Sveaas er dr. psychol og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, Universitet i Oslo.

Både i forskning, klinisk praksis og undervisning er hennes engasjement knyttet til flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep. Hun er tidligere medlem av FNs torturkomité, og er nå medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur. 

Utgivelser