Dag Norberg

1942 -

Dag Norberg er utdannet ved Bygningsingeniøravdelingen (fotogrammetri/geodesi) ved NTNU og har arbeidet innen fagområdet kartlegging/oppmåling både i offentlig og privat virksomhet. Han har som høgskolelektor undervist ved geomatikkutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik og drevet ekstern kursvirksomhet for HiG og Geoforum. Norberg har også hatt en rekke tillitsverv i faglige fora.

Utgivelser