Gunnar Nordberg

Gunnar Nordberg underviser i matematikk ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, med ansvar for matematikkundervisningen i

Grunnleggende Lese, Skrive og Matematikkopplæring (GLSM). Han har mange års erfaring som veileder og kursholder i matematikk for lærere på alle trinn i grunnskolen. Nordberg er blant annet forfatter av boken Matematikkundervisning på mellomtrinnet, samt medforfatter i læreverket Multi for barnetrinnet.

Fallback image

Utgivelser