Torunn Nordbø

Torunn Nordbø er utdannet ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, og daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn.

Tidligere har hun jobbet med kommunikasjon og samfunnskontakt i ulike stillinger i Statens næringsmiddeltilsyn, Landbruksdepartementet, Norges kokkemesteres landsforening, Bondens marked og eget foretak.

Utgivelser