Jon Christian Fløysvik Nordrum

Jon Christian Fløysvik Nordrum (f. 1974) er cand.jur. fra 2004, har en LL.M. fra New York University (2005) og en ph.d. i rettsvitenskap fra 2017.

Han er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo med ansvar for fagområdet lovgivningslære. Tidligere har han blant annet arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, der han hadde lovrådgiveransvar for blant annet naturressurs- og miljørett, internasjonal handels- og investeringsrett og skole- og undervisningslovgivning.

Utgivelser