Per M. Norheim-Martinsen

Per Martin Norheim-Martinsen er forsker, statsviter og nåværende viserektor for forskning og utvikling ved Oslomet – storbyuniversitetet. 

Per M. Norheim-Martinsen Høyoppløst bilde

Foto: OsloMet

Utgivelser