Victor D. Norman

1946 -

Victor D. Norman er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han er utdannet ved Yale University og har doktorgrad fra Massachusetts Institute of Technology (MIT). Victor Norman begynte som amanuensis ved NHH i 1971 og ble professor samme sted i 1975. Han var rektor ved NHH fra 1999 til 2001, og satt også som arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringen fra 2001 til 2004.

I 1983 ga Victor Norman ut den første utgaven av læreboken En liten, åpen økonomi. Boken er som en klassiker å regne blant norsk økonomilitteratur og har hatt stor betydning for mange generasjoner økonomistudenter. Den fjerde utgaven av boken kom ut i 2010 med Linda Orvedal som medforfatter.

Helt siden starten av 1970-tallet har Victor Norman engasjert seg i samfunnsdebatten, først og fremst gjennom faste avisspalter i Aftenposten og senere Dagens Næringsliv. Her har han vist en helt unik evne til å diskutere aktuelle problemstillinger innen politikk og samfunn – alltid fra et faglig ståsted.

Victor Norman er en usedvanlig dyktig økonom og formidler. Han er den eneste som har blitt belønnet med NHH-studentenes foreleserpris Bronsesvampen hele fire ganger. Norman er opptatt av økonomifagets relevans og anvendelighet, hvordan faget kan gi bedre innsikt i og forståelse for samfunnet vi lever i, og hvordan det kan bidra til bedre beslutninger for samfunnsaktører og politikere.

I 2016 gikk Victor Norman av med pensjon, og i den forbindelse ble tekstsamlingen En liten, åpen antologi utgitt. Den samler de 73 beste avistekstene hans fra perioden 1978-2016.

Victor D. Norman Høyoppløst bilde

Foto: Silje Katrine Robinson/NHH

Utgivelser