Per Nortvedt

1952 -

Per Nortvedt er professor i medisinsk etikk og har klinisk bakgrunn som anestesisykepleier, og har særlig arbeidet med akutt og kritisk syke pasienter.

Fallback image

Utgivelser