Kaare R. Norum

1932 -

Kaare R. Norum er lege og ernæringsforsker og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo.

Norum har hatt en mengde verv i norske og internasjonale organisasjoner og ernæringsfora. Han har bl.a. vært ekspert i ernæring for Verdens helseorganisasjon, og formann i Statens ernæringsråd. Han er professor emeritus ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo, og var rektor ved Universitetet i Oslo fra 1999 til 2001.
Norum ble utdannet cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1958 og ble dr. med. ved samme universitet i 1966 med avhandlingen Enzymic acylation of carnitine. I 1973 ble han utnevnt av Kongen i statsråd til professor i medisin (ernæringsvitenskap) ved Det medisinske fakultet. Norum har laget en rekke fjernsynsproduksjoner om mat og ernæring sammen med Ingrid Espelid Hovig.
Han ble tildelt Anders Jahres medisinske pris for fremragende yngre forskere i 1972 og var formann for komiteen for Anders Jahres medisinske priser fra 1988 til 1995. I 1995 ble han tildelt UiOs pris for forskningsformidling.
Norum har publisert over 300 arbeider. Hans forskning konsentrerer seg særlig om fettstoffer, kolesterol, vitamin A og ernæringspolitikk.

Kaare R. Norum Høyoppløst bilde

Foto: Sturlason

Utgivelser