Henry Notaker

1941 -

Henry Notaker er cand. philol., har to års fartstid som lærer og har skrevet lærebøker i samfunnslære, historie og religion.

Han har arbeidet 30 år i NRK med samfunnsreportasje, utenrikspolitikk og kulturspørsmål. Han har skrevet flere kulturhistoriske bøker, blant annet om mathistorie, et tema han har forelest om ved universiteter i Norge, Frankrike og Italia.

Fallback image

Utgivelser