Anita Nyberg

Anita Nyberg er utdannet ved Université d'Orléans (Frankrike), Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Agder med hovedfag i engelsk, to års studier i fransk og grunnfag i samtidshistorie. Hun har PPU fra Universitetet i Oslo, har jobbet i 3 år som fagdidaktiker i fransk ved ILS, UiO, og har undervist i ungdomsskolen siden 2002. Hun satt også i UDIRs arbeidsgruppe for fagfornyelsen i fremmedspråk.

Anita var bosatt i Frankrike i en årrekke, og har siden tidlig ungdom hatt sterk interesse for fransk språk og kultur.  

Utgivelser