Trude Nyberget

Trude Nyberget (1959), cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1986.

Hun har erfaring fra både offentlig og privat sektor. I det offentlig har hun jobbet i Finansdepartementet, Skattedirektoratet og Østfold fylkesskattekontor. Hun har jobbet som advokatfullmektig/advokat for PwC og KPMG i til sammen 15 år. Siden 2014 har hun vært ansatt ved Sentralskattekontoret for storbedrifter, hvor hun nå arbeider som seniorskattejurist.

Fallback image

Utgivelser