Torgeir Nyen

Torgeir Nyen har arbeidet som forsker ved Fafo siden 2001.

Han har blant annet jobbet med forskning om læring i arbeidslivet, fagopplæring, skolepolitikk og skolers utvikling. Gjennom mange forskningsprosjekter har han intervjuet lærere og skoleledere ute på den enkelte skole om ulike sider av skolens virksomhet, blant annet om kompetanseutvikling, skoleutvikling og mulighetene for læring mellom skoler.

Fallback image

Utgivelser