Pål Nystuen

Pål Nystuen jobber ved Lovisenberg DPS med prosjekter knyttet til arbeid og psykisk helse. Han har en doktorgrad om psykisk helse og arbeidsliv og er spesialist i arbeidsog organisasjonspsykologi.

Fallback image

Utgivelser