Frank O'Hara

Frank O'Hara -- storbyens poet.

Frank O'Hara (1926 - 1966) bodde storparten av sitt voksne liv i New York, der han var tilknyttet Museum of Modern Art. Han var en samlingsskikkelse i det kunstneriske miljøet i byen, og sammen med en del andre poeter dannet han det som ble kalt New York-skolen, forfattere som brøt med det høylitterære hegemoniet i amerikansk lyrikk. O'Haras dikt er preget av bevegelighet, av storbyens kreative impulser, av skjønnheten som oppsto i det nye som skjedde. Han hadde et avslappet forhold til sin egen poetiske produksjon og publiserte kun 107 dikt i bokform, mens resten av hans 813 dikt ble gitt bort til venner eller forlagt i skuffer og skap. Etter hans død ble The Collected Poems of Frank O'Hara utgitt med etterord av John Ashbery.

Fallback image

Utgivelser