Odd Stemsrud

Advokat og partner Odd Stemsrud leder Advokatfirmaet Grettes avdeling for EU/EØS-, konkurranse- og anskaffelsesrett.

Han bistår med strategisk rådgivning basert på en bred forståelse av de regulatoriske driverne i samfunnet, både i og utenfor Norge. Bistanden omfatter markedsadgang/liberalisering, kartellsaker, markedsmisbruk, statsstøtte, privat håndheving/erstatning, EØS-rettslig prosedyre og fusjonskontroll relatert til oppkjøp og fusjoner.

Stemsrud er rangert som en «go-to-guy» og blant landets ledende EØS/konkurranserettsadvokater i sentrale advokatrangeringer som Chambers og Legal 500. Han er bidragsyter til IBA (International Bar Association, Antitrust Committee) og er forfatter av kapitlet om Norge i flere internasjonale publikasjoner, blant annet i ICLGs «Merger Control». 

Han er oppnevnt av Konkurransetilsynet som Non-Governmental Advisor i ICN (International Competition Network). Stemsrud har også erfaring med påvirkningsarbeid mot EU-institusjonene i Brussel.

Odd Stemsrud Høyoppløst bilde

Rettigheter foto: Gyldendal Norsk Forlag

Utgivelser