Kari Odden

Kari Odden er ansatt som fagkonsulent innen læringsmiljø i Utdanningsetaten Oslo kommune. I tillegg driver hun sammen med medforfatter Camilla Farstad konsulentvirksomheten Klinsj AS, og er mekler og tilrettelegger for gjenopprettende prosesser i Konfliktrådet.

Utdanning fra UiO, med hovedfagsstudier i sosiologi, grunnfag i idėhistorie og kunsthistorie samt utdanning og erfaring fra kunstfag og teater.

Fagansvarlig for Trygg Læring OSLO (tidl. SkolemeglingOSLO) siden 2003. Kari Odden har i en årrekke bistått elever, lærere og skoleledere i forebyggende og gjenopprettende konfliktarbeid. Hun har også omfattende erfaring fra kurs- og veiledningsarbeid i arbeidslivet, asylmottak og i fritidssektoren og har utviklet mange former for ressursmateriell.

Utgivelser