Terje Ødegården

Terje Ødegården (seniorrådgiver) er anestesi- og intensivsykepleier. Ødegården er leder av simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Han har siden 2004 vært ansatt som leder for simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik. Ødegården har også hatt ansvaret for etablering og utvikling av simuleringssenteret. Han er fasilitator og operatør både i utdanning ved høgskolen og eksterne kurs, og han er med i nasjonale nettverk i medisinsk simulering.

Fallback image

Utgivelser