Anne Kristine Øgreid

Anne Kristine Øgreid er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun holder på å avslutte en doktorgrad om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og er medforfatter på en serie ressursbøker for ungdomsskoleelever om skriving som grunnleggende ferdighet (SKRIV 1-3).

Utgivelser