Leikny Øgrim

Leikny Øgrim er professor i IKT og læring, og har over 15 års erfaring fra lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter om undervisning med, om og i IKT i grunnskolen, og har blant annet arbeidet med undervisning og teknologibruk i sykehus og fengsel. Hun har vært oppnevnt som medlem i Personvernnemnda i to perioder. Aktuelle forskningsprosjekter dreier seg om e-læring i lærerutdanning i land i sør. Øgrim er leder for høgskolens masterstudium i IKT-støttet læring.

Fallback image

Utgivelser