Stein Ørn

Stein Ørn (f. 1968) er Ph.D, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus. Han har i mange år undervist sykepleiere, medisinstudenter og leger, både i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanningen. Han er i redaksjonskomiteen for to internasjonale kardiologiske tidsskrift, og er forfatter i Legemidler og bruken av dem og Undersøkelser ved sykdom. Ørn er forfatter av kapitlene 5 «Sirkulasjonsforstyrrelser» og  9 «Hjerte- og karsykdommer» og medforfatter i kapittel 23 «Sykdommer i bevegelsesapparatet».

Fallback image

Utgivelser