Andreas Eilert Østby

1975 -

Andreas Eilert Østby er født i Oslo i 1975.

Han er utdannet filosof fra Universitetet i Oslo, og skrev hovedoppgave om rasjonalitet og skeptisisme. Siden 2002 har han arbeidet som oversetter av svensk skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne. Kebabnorsk ordbok er hans første bok.

Utgivelser