Brynjar Østgård

Brynjar Østgård er cand.jur. fra Universitetet i Bergen i 1985.

Østgård har i flere år arbeidet som advokat i Oslo og Tromsø, og han har tidligere vært lagdommer. han bisto Norske Havner med utarbeidelse av høringsuttalelser under lovforberedelsen, og han har i flere år arbeidet med havnerettslige spørsmål.

Utgivelser