Bjarne Øvrelid

Ph.D. i sosiologi og førsteamanuensis, er forsker ved Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling, Avd. for Pedagogikk og Samfunnsfag, Høgskolen i Lillehammer. Han har de siste årene særlig forsket på velferdsstatens og velferdsprofesjonenes utvikling og funksjon og har skrevet bøker og vitenskapelige artikler om disse temaene. Han har lang erfaring med undervisning i sosialt arbeid.

Fallback image

Utgivelser