Stein Erik Ohna

Stein Erik Ohna er professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Hans forskningsinteresse er rettet mot inkluderende opplæring og vilkår for deltakelse på alle nivåer i utdanningssystemet.

Utgivelser