Bente Ohnstad

1953 -

Bente Ohnstad er utdannet jurist/advokat og ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

I perioden 2007–2015 var hun valgt rektor samme sted. Bente Ohnstad har arbeidet flere år i den sentrale helseforvaltningen, og hun skrev bl.a. NOU 1993: 33 om helsepersonells rettigheter og plikter.

Fallback image

Utgivelser