Morten P. Oksvold

Morten P. Oksvold er utdannet dr. philos. ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Han har i flere år arbeidet med kreftrelatert biomedisinsk forskning ved Rikshospitalet og University of Western Australia.

Utgivelser