Olav Dalland

1940 -

Olav Dalland er cand. polit med hovedfag i sosialpedagogikk og har vært førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole (nå VID Vitenskapelige høgskole) der han underviste i samfunnsvitenskapelige emner, pedagogikk og forskningsmetoder. Han er i dag pensjonist og fortsatt aktiv med veiledning, undervisning og som sensor. Han har mange års erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid og veiledning av studenter i oppgaveskriving.

Han har blant annet skrevet bøkene Profesjonsutdanning og dannelse - bacheloroppgavens muligheter (2013) og Metode og oppgaveskriving (7. utg. 2020)

Utgivelser