Olav Haugen Moen

Olav Haugen Moen jobber i dag som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. Boken bygger på forfatterens ph.d.-avhandling som er skrevet mens han var stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utgivelser