Olav Molven

1948 -

Olav Molven er cand. jur. og førsteamanuensis ved Diakonhjemmets høgskolesenter, Forskningsavdelingen.

Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig og advokat, var i 1986–89 pasientombud ved Rikshospitalet og i 1990–93 forsker ved NAVF, hvor han arbeidet med helserettslige spørsmål. I flere perioder har han vært prosjektleder i Statens helsetilsyn.

Utgivelser