Olav Skundberg

Olav Skundberg er førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring.

Fallback image

Utgivelser