Ellen Solstad Olavesen

Ellen Solstad Olavesen er helsesøster med mastergrad i sykepleievitenskap.

Hun har i flere år jobbet med barn og deres familier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og har arbeidet som høyskolelektor i sykepleieutdanningen. Ellen Solstad Olavesen arbeider i dag som studieleder ved RBUP Øst og Sør, og underviser i opplæringsprogrammet Tidlig Inn i regi av BUF dir og Hdir. Hun koordinerer opplæringen i Edinburgh-metoden i regi av Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarn psykiske helse.

Utgivelser