Ole André Gjerde

Ole Andre Gjerde er utdannet statsviter og har skrevet masteroppgave om politiske taler.

Oppgaven er pensum ved flere utdanningsinstitusjoner. Gjerde har skrevet taler for politikere og organisasjonsliv og holdt flere kurs og foredrag om temaet.

Fallback image

Utgivelser